DOŁĄCZ DO WYJĄTKOWEJ AKCJI
„FATIMA – ORĘDZIE AKTUALNE JAK NIGDY DOTĄD”
JUBILEUSZ 100-LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Razem uczcijmy Fatimski Jubileusz! Ponad 100 lat temu, w 1917 roku, świat otrzymał od Matki Bożej wielki dar. Najświętsza Panna objawiła się trojgu pastuszkom w Fatimie, by ostrzec, że droga, którą wybrała ludzkość, prowadzi ku przepaści. Wspólnie możemy temu zapobiec! Maryja poleciła: „Odmawiajcie Różaniec codziennie!”
Odpowiadając na Jej wezwanie, przygotowaliśmy ten szczególny, pamiątkowy Różaniec Jubileuszowy. Pragniemy, by znalazł się w rękach każdego Polaka. Miliony modlitw, które dzięki niemu dotrą do Matki Bożej, podniosą tych, którzy upadli, umocnią wierzących, przemienią naszą Ojczyznę.
Różaniec ma ogromną moc:
  • prowadzi Cię do doskonałego poznania Jezusa Chrystusa,
  • oczyszcza Twoją duszę z grzechu,
  • daje Ci zwycięstwo nad wszystkimi wrogami,
  • ułatwia praktykowanie cnót,
  • rozpala Twą miłość do Jezusa Chrystusa,
  • wzbogaca Cię w łaski i zasługi,
  • umacnia Cię, byś mógł spłacać długi względem Boga i ludzi.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
Koszt książki wraz z różańcem oraz kartą na prośby i podziękowania to tylko 9 zł.
Nie musisz dokonywać wpłaty już teraz, możesz zrobić to dopiero po otrzymaniu przesyłki.
Koszt wysyłki pokrywa wydawca – Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi.
FATIMA – ORĘDZIE AKTUALNE JAK NIGDY DOTĄD
Książka „Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd” autorstwa Luiza S. Solimeo w interesujący sposób opisuje sens Objawień i Proroctwa Matki Bożej Fatimskiej. W dogłębnym zrozumieniu tego sensu na pewno pomoże dołączony do książki Jubileuszowy Różaniec, który został wydany specjalnie na okoliczność setnej rocznicy Objawień Maryi w Fatimie. Dodatkowo w pakiecie znajduje się karta na prośby i podziękowania, która w przypadku wypełnienia i odesłania, zostanie dostarczona do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie.
Zamawiam książkę „Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd” i dołączam do wszystkich tych, którzy już podjęli pracę nad sobą i zarazem włączyli się w propagowanie Orędzia Fatimskiego
685806
  • Tak, dołączam do kampanii propagującej 100 – lecie objawień fatimskich.
  • Tak, zamawiam książkę „Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd” z dołączonym do niej różańcem oraz kartą na prośby i podziękowania.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.